My Blog

My WordPress Blog

รมว.พลังงานขอเวลา9เดือนศึกษาเอสอีเอโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

Posted on March 6, 2018 by admin

“รมว.พลังงาน” ย้ำเร่งศึกษาเอสอีเอ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่ ขอเวลา 9 เดือน ลั่นทุกฝ่ายต้องยอมรับ เมื่อวันที่ 6 มี.ค .ที่โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ เทพา จ.สงขลา ชุมนุมอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)กรุงเทพฯ

ว่า สำหรับตนคงไม่ไปทำอะไร แต่ปล่อยให้ผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการทำความเข้าใจ ซึ่งกระทรวงพลังงาน จัดทำรายงานการประเมินผล กระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา มีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ โดยจะต้องให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 9 เดือน เชื่อว่าช่วงเวลาดังดังกล่าวจะเพียงพอกับการศึกษา และจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือชาวบ้านในพื้นที่ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่ม เพื่อให้ตั้งสติและอะลุ่มอล่วยร่วมกัน อย่าสื่อสารในเชิงกระตุ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categorized As

Health News, News, Travel News, Uncategorized