My Blog

My WordPress Blog

จับตาวาระครม.ผ่านแผนหนุนอุตฯหุ่นยนต์

Posted on August 29, 2017 by admin

ครม.เตรียมพิจารณาวาระเศรษฐกิจที่หลายหน่วยงานเสนอวันนี้ โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมชงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งระบบ หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (29 ส.ค.) มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง

โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย  ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ภูฏาน รวมทั้งเสนอการร่วมรับรองเอกสาร ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และเสนอข้อตกลงการยอมรับ ร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้วยสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categorized As

Health News, News, Travel News, Uncategorized